TURISTIČNO DRUŠTVO MARTIN MARTJANCI
Martjanci 19
9221 Martjanci
E: info.tdmartin@gmail.com

Aktualno

RAZSTAVA ADVENTNIH IZDELKOV

Vabimo vas na ogled

RAZSTAVE ADVENTNIH IZDELKOV,
ki bo v soboto, 21. 11. 2015, od 10. do 18. ure
v dvorani Vaškega doma v Martjancih.


Pisane in idilične ...
13.11.2015

PREDADVENTNA DELAVNICA ZA OTROKE

TD Martin Martjanci vabi na vsakoletno Predadventno otroško delavnico, ki bo
13.11.2015 (petek) ob 17.00 uri v Vaškem domu Martjanci, v prostorih ...
PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA

NAZIV AKTIVNOSTI
Ureditev naravnega habitata "Ribnjek" Martjanci

POVZETEK
Namen operacije je prispevati k ohranjanju naravnih habitatov in vzpostavljanju pogojev za biotsko raznovrstnost ter trajnostni razvoj območja LAS v povezavi s kulturno dediščino. V projektu se obnovi območje, veliko približno 0,56 ha, ki je zaraslo in ne služi svojemu namenu. Območje imenovano »Ribnjek« je izrazito močvirnato. Leži neposredno ob kolesarski povezavi Murska Sobota - Moravske Toplice v kraju Martjanci, ob Športno rekreacijskem centru (ŠRC), ki predstavlja zbirališče za športno in rekreativno dejavnost otrok, mladostnikov, aktivnejših športnikov, staršev in starejših. Tu potekajo tudi trase kolesarskih, pohodnih in rekreativnih poti ter poti za nordijsko hojo. Pobuda lokalne skupnosti je, da se z odkupom zemljišč in njihovo ureditvijo povrne območju funkcija in uporaba kot je že bila. Z izvedbo projektnih aktivnosti se ponovno vzpostavi naravni habitat, dvigne biotska raznovrstnost in pozitivno vpliva na okolje.

CILJI
Urejeno območje »Ribnjeka« v Martjancih bo pozitivno vplivalo na lokalno okolje, prebivalstvo in na širše območje LAS, ker se bo z ureditvijo naravnega habitata vzpostavilo pogoje za razvoj in ohranjanje biotske raznovrstnosti, ozaveščanje o pomenu habitatov med otroci in dijaki tega okolja in širše, ponujena bo priložnost za opazovanje flore in favne obnovljenega prostora, dane bodo možnosti za nadaljnji razvoj turistične ponudbe kraja, dvignil se bo ugled širšega območja. Glavni cilj projekta je prispevati k varovanju in razvoju naravnega okolja in kulturne dediščine ter trajnostni rabi razpoložljivih virov. Specifični cilj projekta je ohraniti stanje naravnega okolja, biotsko raznovrstnost ter kulturno dediščino območja naravnega habita "Ribnjek" Martjanci.

GLAVNE DEJAVNOSTI
- Nakup zemljišč
- Ureditev območja
- Ozaveščevalne aktivnosti
- Promocijske aktivnosti

PRIČAKOVANI REZULTATI
Rezultat projekta je 1 interpretacija ohranjanja biotske raznolikosti in varstva kulturne dediščine 2 izvedeni ozaveščevalni / izobraževalni aktivnosti prebivalstva glede okolju prijaznih praks in 1 urejeni naravni habitat.


Operacija se sofinancira iz sredstev EU iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020, podukrep 19.2 in iz proračuna Republike Slovenije.

POVEZAVE

 
 
 
 
 
Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se